Informació per a autors novells, notícies sobre el certamen Paraules a Icària,
reflexions sobre el món editorial, novetats del nostre catàleg, entrevistes amb els autors...
Coneix més a fons les motivacions d'aquesta petita i encara jove editorial!

dissabte, 6 de novembre de 2010

«Església, mare i creu» de Joaquim M. Cervera

Església, mare i creu. Una anàlisi i unes propostes de futur per a l'Església a Catalunya
Autor: Joaquim M. Cervera.
Edicions Saragossa: Barcelona, 2010.
Col·lecció: El cistell, 13.
Preu venda al públic: 20,00 €
ISBN: 978-84-937807-5-3
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Si un lector apressat fa una ullada a l’índex del llibre hi trobarà un estudi minuciós, sistemàtic i ben organitzat de l’Església a Catalunya i podrà espigolar-hi els apartats que li són més propers. Hi ha una manera millor d’endinsar-se en el llibre: la lectura reposada de la introducció en dóna les claus.

A l’inici l’autor agraeix als seus pares ser membre de l’Església d’una forma crítica, esperançada i evangèlica. Des d’aquesta posició, en la primera part del llibre reflexiona sobre la situació d’una Església amb estructures velles, fins i tot obsoletes, en un context social cada vegada més pluralista, democràtic i laic.

En temps de grans canvis es generen diferents posicions que sovint coexisteixen amb dificultats. Això fa patir uns i altres, i la mare Església esdevé creu per als seus fills.

La segona part del llibre presenta un ampli ventall de propostes concretes fetes amb la intenció d’avançar. L’autor convida a defugir el «no s’hi pot fer res» i fins i tot l’actitud de «resistir resignadament» i fa una crida a la resistència activa amb la convicció que tota crisi, gestionada amb amor, pot ser la porta per a una necessària i profunda transformació positiva.

Cap comentari: